4.11 Cài đặt và sử dụng công cụ đặt hàng trên Chrome hoặc Cốc Cốc

Cài đặt và sử dụng công cụ đặt hàng trên Chrome hoặc Cốc Cốc:

Bấm vào link bên dưới để tiến hành cài đặt công cụ đặt hàng trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc (Chỉ sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc):

https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-orderqcc/hkbchneiglfedibffpigpogbnmejjhae

Các bước để cài đặt và sử dụng công cụ:

Bước 1: Sau khi vào link bên trên, Quý khách làm tương tự hình bên dưới:

step1

Bước 2: Xác nhận cài đặt công cụ và cài đặt thành công.

Xác nhận cài đặt công cụ.

Cài đặt công cụ thành công

Bước 3: Vào link sản phẩm cần đặt, chọn màu sắc, kích thước và số lượng rồi bấm Đặt Hàng:

Bước 4: Đặt hàng thành công: Quý khách có thể bấm tiếp tục mua hàng hoặc vào giỏ hàng.

Tags: