" Thông tin liên hệ Orderqc.com | Hỗ trợ đặt hàng - Orderqc.com

Thông tin liên hệ Orderqc.com

Phòng CSKH - Xử lý khiếu nại:
02422 47 6999 (Bấm phím 1)

Phòng Kinh Doanh - Tư vấn, hỗ trợ đặt hàng:
02422 47 6999 (Bấm phím 2) 

Phòng Kế Toán - Hỗ trợ nạp tiền, chuyển tiền, thanh toán:
02422 47 6999 (Bấm phím 3) 

Bộ phận kho / Trả hàng: 
02422 47 6999 (Bấm phím 4)

Bộ phận mua hàng: 
02422 47 6999 (Bấm phím 5)

Bộ phận xử lý khiếu nại:
02422 47 6999 (Bấm phím 6)

Phản ánh chất lượng dịch vụ: 
02422 47 6999 (Bấm phím 7)

 

 

"