6.12 Quy định về khách sỉ và khách lẻ

Ưu đãi lớn đối với khách hàng lớn:

– Trong 30 ngày tổng tiền giao dịch trên đơn hàng lớn hơn hoặc bằng 20.000.000đ (Không giới hạn số lượng đơn và số lượng sản phẩm).

– Tài khoản đủ điều kiện trên sẽ được chuyển lên thành khách sỉ và được áp dụng bảng phí đối với khách sỉ.

Chú ý: Điều kiện này chỉ áp dụng đối với một tài khoản trên hệ thống, hệ thống sẽ không cộng dồn tổng tiền trên các tài khoản khác nhau của một khách hàng.

Trường hợp đã đạt khách sỉ nhưng lại không được tính phí khách sỉ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại: 0166 864 2015 để được xử lý.

Bảng phí đối với khách sỉ và lẻ xem Tại đây

 

Trân Trọng.

BAN QUẢN TRỊ ORDERQC.COM

Tags: